Grupa Wyszehradzka - Visegrad Group

Grupę Wyszehradzką tworzą Czechy i Słowacja, Polska i Wegry.

Grupa Wyszehradzka (zw. V4), inaczej Trójkąt Wyszehradzki (do 1993 roku) lub Czworokąt Wyszehradzki,  jest nieformalnym określeniem stosowanym od 1991 r. w stosunku najpierw do trzech państw środkowoeuropejskich: Czechosłowacji, Polski i Węgier – Trójkąt Wyszehradzki. Od 1 stycznia 1993 r. wskutek rozpadu Czechosłowacji członkami Trójkąta Wyszehradzkiego stały się Czechy i Słowacja, a Trójkąt zmienił nazwę na Grupa Wyszehradzka. Głównym celem Grupy była współpraca z Unią Europejską i NATO w kwestii przystąpienia ich do struktur tych organizacji.

 Co pół roku odbywają się spotkania premierów (przeważnie: czerwiec i grudzień), a co roku spotkania prezydentów (najczęściej wrzesień) i przewodniczących parlamentów (czerwiec).

Raz na cztery lata dany kraj obejmuje rotacyjne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego.

Po stronie polskiej współpracę z Grupą Wyszehradzką koordynuje Departament Polityki Europejskiej MSZ. Więcej informacji o działaniach MSZ można znaleźć na stronie:

http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europa/grupa_wyszehradzka/

Jedyną instytucją GW jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki – MFV (International Visegrad Fund), którego celem jest wspieranie współpracy między państwami Grupy Wyszehradzkiej oraz ich wspólna reprezentacja w państwach trzecich.

Cele te realizowane są poprzez wspieranie finansowe działań z zakresu promocji i rozwoju:

  • współpracy kulturalnej;
  • wymiany naukowej, badań naukowych i współpracy w dziedzinie edukacji;
  • wymiany młodzieży;
  • współpracy przygranicznej;
  • turystyki.

W ramach ww. obszarów, w tym badaniach naukowych, przyznawana jest pomoc w postaci tzw. „małych” grantów (ich wysokość sięga 5000 euro) oraz „standardowych” grantów (wysokość ich zaczyna się od 5001 euro i z reguły nie przekracza 20 000–30 000 euro). Ponadto w ramach Wyszehradzkiego Programu Strategicznego – granty strategiczne wspierane są projekty długoterminowe o charakterze strategicznym w obszarach określonych przez Konferencję Ministrów na dany rok (wysokość grantu nie jest ograniczona, ale średnio wynosi ok. 30.000 euro).

O dofinansowanie badań naukowych ze środków Funduszu mogą starać się m.in. uniwersytety, uczelnie prywatne, ośrodki naukowe, osoby prywatne i przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządowe.

MFV oferuje również rożnego rodzaju programy stypendialne:

Intra Visegard Scholarships – między państwami GW, In- Coming and Out-Going Scholarships we współpracy z państwami spoza GW (Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Gruzja, Kosowo, Macedonia, Mołdowa, Czarnogóra, Serbia, Ukraina).

Ponadto we współpracy z Open Society Archivum w Budapeszcie oferowane są stypendia badawcze OSA na Centralnym Europejskim Uniwersytecie w Budapeszcie, a we współpracy z Narodową Radą Nauki Tajwanu – stypendia GW - Tajwan.   

W MNiSW koordynatorem współpracy z GW jest:

Maria Klimkiewicz
Główny specjalista
Departament Współpracy Międzynarodowej
tel. +48 22 5017 852
fax +48 22 628 97 13
maria.klimkiewicz@nauka.gov.pl

Więcej informacji o GW na stronie: http://www.visegradgroup.eu/

Tagi: V4, współpraca międzynarodowa

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików