CEI - Inicjatywa Środkowoeuropejska

Inicjatywa Środkowoeuropejska to najstarsza i największa inicjatywa współpracy w Centralnej i Środkowej Europie. IŚE wywodzi się z Inicjatywy Czterostronnej (Quadragonale), powołanej w 1989 przez Austrię, Jugosławię, Węgry i Włochy. Po przystąpieniu Czechosłowacji w 1990 inicjatywa była znana jako Pentagonale, po przystąpieniu Polski w 1991 — Hexagonale. Pod obecną nazwą działa od 20 marca 1992 z inicjatywy Austrii.

Obecnie (tj. w 2012 r.) IŚE liczy 18 członków. Są to: Albania, Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Republika Czeska, Czarnogóra,  Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Włochy i Węgry.

Misją IŚE jest współpraca polityczna, gospodarcza, kulturalna i naukowa między państwami członkowskimi. Główne hasło współpracy: regionalna współpraca w celu integracji europejskiej. Ponadto IŚE działa jako łącznik między państwami w makroregionach takich jak regiony: Bałtyku, Dunaju, Adriatyku i Morza Czarnego.

Priorytety w ramach przyjętych obszarów współpracy określane są w trzyletnich Planach Działań.

Głównymi organami IŚE są coroczne spotkania szefów rządów oraz spotkania ministrów spraw zagranicznych. Sekretariat IŚE mieści się w Trieście (Włochy).
IŚE realizuje swoją misję poprzez następujące fundusze i instrumenty:

  • CEI Cooperation Fund
  • CEI Fund at the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
  • CEI Know-how Exchange Programme (KEP)
  • CEI University Network
  • CEI Science and Technology Network
  • EU-funded projects

Zaproszenie do składania wniosków w ramach Programu Wymiany Wiedzy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (Know-how Exchange Programme ITALY)

Po stronie polskiej współpracę z IŚE koordynuje Departament Polityki Europejskiej MSZ.

W MNiSW koordynatorem współpracy z IŚE jest:
Maria Klimkiewicz
Główny specjalista
Departament Współpracy Międzynarodowej
tel. +48 22 5017 852
fax +48 22 628 97 13
maria.klimkiewicz@nauka.gov.pl


Tagi: CEI , Inicjatywa Środkowoeuropejska

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików