Polski ośrodek wsparcia ds. uznawania kwalifikacji zawodowych na podstawie dyrektywy 2005/36/WE - kontakt

wtorek, 2 lutego 2010

Nasze dane teleadresowe

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej
tel. 22 52 92 266
fax: 22 50 17 130
e-mail: kwalifikacje@mnisw.gov.pl

Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego informujemy, iż udzielamy odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

  • imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
  • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania)
  • określenie przedmiotu sprawy.

Tagi: Uznawanie kwalifikacji zawodowych

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików