PRIORYTETOWE OBSZARY BADAWCZE w konkursach NPRH modułu „Dziedzictwo narodowe”

Stałe obszary priorytetowe

 1. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych.
 2. Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Obszary priorytetowe dla kolejnych konkursów

I KONKURS (data zamknięcia 31 października 2016 r.)

 1. Polska myśl filozoficzna, społeczna, religijna oraz o literaturze i sztuce.
 2. Emigracja z ziem polskich od XVIII wieku.

II KONKURS (I kwartał 2017 r.)

 1. Polska w Europie Środkowo – Wschodniej.
 2. Dziedzictwo starożytności w kulturze polskiej.

III KONKURS

 1. Dziedzictwo kulturowe, językowe i historyczne o charakterze etnicznym i regionalnym.
 2. Polska i Polacy wobec totalitaryzmów XX wieku.

Planowane priorytetowe obszary badawcze dla następnych konkursów NPRH

 1. Dziedzictwo kulturowe wieloetnicznej Rzeczpospolitej w XIX i XX wieku.
 2. Społeczeństwo i kultura Polski średniowiecznej.
 3. Kształtowanie się nowoczesnego społeczeństwa na ziemiach polskich od XVIII wieku.

Tagi: NPRH, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików