Logo NPRH - litera H w kole wpisanym w kwadrat

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) powstał W 2010 r. po konsultacjach z przedstawicielami środowisk humanistycznych w Polsce. Jego celem jest uzupełnienie polskiego systemu grantowego o finansowanie projektów, na które nie można uzyskać środków z NCN, NCBiR i z funduszy europejskich. Są to projekty wieloletnie, trwające czasem kilkanaście i więcej lat, polegające na tworzeniu naukowych publikacji dokumentacyjnych, słownikowych, bibliograficznych, krytycznych wydań źródeł i utworów literackich oraz kompendiów wiedzy o charakterze syntetycznym i encyklopedycznym.

Projekty tego typu tworzą fundamenty do przyszłych badań interpretacyjnych związanych z dziedzictwem narodowym (moduł Dziedzictwo narodowe). Program ma też upowszechniać osiągnięcia humanistyki polskiej w świecie poprzez finansowanie tłumaczeń wybitnych książek z zakresu polskiej humanistyki naukowej, które chciałyby wydać renomowane wydawnictwa zagraniczne (moduł Uniwersalia-1). Równocześnie program umożliwia finansowanie projektów badawczych, których efektem jest naukowe tłumaczenie z języka oryginału na polski połączone z edytorskim, oryginalnym opracowaniem  najważniejszych dzieł należących do kultury światowej (moduł Uniwersalia – 2). Tematy i zakresy tych trzech modułów wybiera Rada NPRH.

Dodatkowym elementem programu jest moduł Fundamenty, w ramach którego  Minister Nauki ogłasza temat badań szczególnie istotnych dla polityki państwa.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki humanistom przyznano na badania już blisko 380 mln zł.