Aktualny biuletyn zawiera informacje o najważniejszych wydarzeniach wynikających z prac Ministerstwa i jego agend. Rozsyłany jest co tydzień, w piątek. 

Zapisz się na biuletyn MNiSW


Zapisując się do biuletynu MNiSW, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (adres email, imię i nazwisko), zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Administratorem danych jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 1/3.
Dane są przetwarzane wyłącznie w celu obsługi korespondencji.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia.

Archiwum biuletynu MNiSW