Aktualny biuletyn zawiera informacje o najważniejszych wydarzeniach wynikających z prac Ministerstwa i jego agend. Rozsyłany jest co tydzień, w piątek. 

Archiwum biuletynu MNiSW