Zadania Ministerstwa w dziedzinie nauki

Zajmujemy się sprawami nauki i naukowców. W tej części serwisu można znaleźć komunikaty i informacje dotyczące tych spraw. 

Zasady finansowania nauki określone są  w ustawie o zasadach finansowania nauki oraz w rozporządzeniu w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego tworzy politykę naukową państwa współpracując z gremiami skupiającymi naukowców. W realizacji zadań Ministra wspierają także powoływane przez niego zespoły interdyscyplinarne i specjalistyczne, których zadaniem jest przede wszystkim ocena wniosków składanych przez jednostki naukowe. 

Ministerstwo opracowuje dokumenty programowe, strategie i programy na poziomie krajowym i europejskim. Wspieramy udział polskich naukowców w  „Horyzoncie  2020” – największym w historii programie finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Nadzorujemy Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Kto się tym zajmuje?

  • Departament Nauki
  • Departament Innowacji i Rozwoju

Spotkanie informacyjne: „ERC Workshop: How to succeed in an ERC grant application?”

wtorek, 6 czerwca 2017

Imperial College London i Polska Akademia Nauk zapraszają na spotkanie informacyjne: „ERC Workshop: How to succeed in an ERC grant application?”. Warsztaty są skierowane do naukowców zainteresowanych aplikowaniem o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Spotkanie odbędzie się 28 czerwca 2017 r. w Pałacu Staszica przy ulicy Nowy Świat 72 w Warszawie. 

Warsztaty dedykowane są w szczególności reprezentantom nauk przyrodniczych i ścisłych planujących aplikowanie o granty Starting i Consolidator, tj. w momencie składania wniosku będących odpowiednio 2-7 oraz od 7-12 lat po uzyskaniu tytułu doktora.

Podczas pierwszej części spotkania przedstawione zostaną zasady udzielania grantów oraz rekomendacje ewaluatorów oraz laureatów grantów ERC. W trakcie drugiej części warsztatów najlepsi z uczestników będą mogli przedyskutować swoje pomysły badawcze z ekspertami podczas konsultacji indywidualnych. Dodatkowo 29 czerwca dla wybranych naukowców specjaliści z BDN PAN poprowadzą warsztaty „Wniosek ERC krok po kroku”, w trakcie których szczegółowo omówione zostaną zasady przygotowania wniosku projektowego, kwestie etyczne i budżetowe, uczestnicy będą mieli szansę na zapoznanie się z abstraktami projektów, które uzyskały dofinansowanie a także na analizę życiorysów laureatów grantów ERC.

Kandydaci mogą zgłaszać swoje uczestnictwo elektronicznie poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie https://goo.gl/forms/Lvkb2gh2dadGQ13H3 najpóźniej do 19 czerwca 2017 r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc będzie prowadzona selekcja nadesłanych wniosków. 

Agenda spotkania jest dostępna pod adresem: https://instytucja.pan.pl/images/2017/BDN/Agenda_ERC_Workshop_28.06.2017.pdf Więcej informacji o spotkaniu znajdą Państwo na stronie: https://instytucja.pan.pl/index.php/aktualnosci-doskonalosc-naukowa/4476-warsztaty-dla-naukowcow-aplikujacych-o-granty-erc

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików