Międzynarodowa konferencja nt tzw. podwójnego zastosowania (dual use)


W dniach 9-10 listopada 2007 planowana jest w Warszawie międzynarodowa konferencja "The advancement of science and the dilemma of dual use: Why we can't afford to fail", której organizatorem będzie Polska Akademia Nauk.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego konferencji jest Wiceprezes PAN, prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski, zaś członkami: prof. M. Grabski, prof. Z. Szawarski, ks. prof. A. Szostek, prof. J. Woźnicki oraz prof. M. Żylicz.

Konferencja dotyczyć będzie zagadnienia tzw. podwójnego stosowania (dual use), tzn. możliwości wykorzystywania wyników badań - przede wszystkim biomedycznych - do celów przeciwnych ich założeniom (np. bioterroryzm). Zagadnienie to - jakkolwiek stosunkowo nowe - w ostatnim czasie bardzo zyskało na znaczeniu; zdaniem organizatorów konferencji konieczne jest zainicjowanie dyskusji na ten temat także w Polsce. O dostrzeżeniu wagi problemu na arenie międzynarodowej świadczyć może m.in. utworzenie w marcu 2006 przez rząd USA National Science Advisory Board for Biosecurity (NSABB) www.biosecurityboard.gov, będącego rodzajem ciała doradczego, którego zadaniem jest opracowanie strategii przeciwdziałania zagrożeniom związanym z dual use.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie.
Pytania o kwestie merytoryczne i organizacyjne prosimy kierować do Wiceprezesa PAN, prof. Andrzeja Górskiego na adres agorski@ikp.pl oraz do Dyrektora BWZ Kancelarii PAN, dr. Urszuli Wajcen, Urszula.Wajcen@pan.pl, tel. 0 22 656 62 64.

Szczgółowe informacje na stronie PAN.