Zadania Ministerstwa w dziedzinie nauki

Zajmujemy się sprawami nauki i naukowców. W tej części serwisu można znaleźć komunikaty i informacje dotyczące tych spraw. 

Zasady finansowania nauki określone są  w ustawie o zasadach finansowania nauki oraz w rozporządzeniu w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego tworzy politykę naukową państwa współpracując z gremiami skupiającymi naukowców. W realizacji zadań Ministra wspierają także powoływane przez niego zespoły interdyscyplinarne i specjalistyczne, których zadaniem jest przede wszystkim ocena wniosków składanych przez jednostki naukowe. 

Ministerstwo opracowuje dokumenty programowe, strategie i programy na poziomie krajowym i europejskim. Wspieramy udział polskich naukowców w  „Horyzoncie  2020” – największym w historii programie finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Nadzorujemy Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Kto się tym zajmuje?

  • Departament Nauki
  • Departament Innowacji i Rozwoju

Konkurs na propozycje nowych Akcji COST

środa, 12 czerwca 2013

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr C 165 z dnia 11 czerwca 2013 r. ukazało się ogłoszenie o kolejnym konkursie na propozycje nowych Akcji Europejskiego Programu Współpracy Naukowo-Technicznej COST.

Wstępne propozycje nowych Akcji COST (konkurs jest dwuetapowy z wyjątkiem wniosków interdyscyplinarnych) będą przyjmowane drogą elektroniczną do dnia 27 września 2013 r.

Wnioski zgłoszone jako wnioski interdyscyplinarne podlegają specjalnej pilotażowej procedurze oceny wymagającej przedłożenia jednego wniosku. Wniosek ten będzie oceniany w dwóch etapach. Dodatkowe informacje znajdują się pod adresem http://www.cost.eu/domains_actions/TDP  

Termin zgłaszania wniosków interdyscyplinarnych upływa dnia 8 listopada 2013 r., ale do dnia 27 września 2013 r. należy dokonać rejestracji takiego wniosku.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy (wnioski należy składać elektronicznie) można znaleźć na stronie internetowej COSTu.

COST to utrzymywana wspólnie przez 35 państw europejskich i Izrael (jako państwo współpracujące) struktura instytucjonalna, której najważniejszym zadaniem jest organizowanie multilateralnej współpracy naukowo-technicznej krajów członkowskich. COST umożliwia koordynację na szczeblu europejskim przedsięwzięć badawczych o określonej tematyce, prowadzonych w różnych krajach w ramach tak zwanych Akcji COST, stanowiących rodzaj parasola, pod osłoną którego wykonywanych jest wiele pojedynczych projektów mających wspólny cel ogólny.

COST NIE finansuje samych badań, ale wspiera działania sieciowe, takie jak spotkania, konferencje, krótkoterminowe wymiany naukowe i kontakty zewnętrzne.    

Wnioskodawcy mogą kontaktować się z krajowymi koordynatorami COST w celu uzyskania informacji i wskazówek.

Krajowym koordynatorem COST w Polsce jest:

Marek Zdanowski
Departament Instrumentów Polityki Naukowej
tel. : 22 628 32 89 
fax : 22 5292 481 
e-mail: marek.zdanowski@nauka.gov.pl

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików