Zadania Ministerstwa w dziedzinie nauki

Zajmujemy się sprawami nauki i naukowców. W tej części serwisu można znaleźć komunikaty i informacje dotyczące tych spraw. 

Zasady finansowania nauki określone są  w ustawie o zasadach finansowania nauki oraz w rozporządzeniu w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego tworzy politykę naukową państwa współpracując z gremiami skupiającymi naukowców. W realizacji zadań Ministra wspierają także powoływane przez niego zespoły interdyscyplinarne i specjalistyczne, których zadaniem jest przede wszystkim ocena wniosków składanych przez jednostki naukowe. 

Ministerstwo opracowuje dokumenty programowe, strategie i programy na poziomie krajowym i europejskim. Wspieramy udział polskich naukowców w  „Horyzoncie  2020” – największym w historii programie finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Nadzorujemy Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Kto się tym zajmuje?

  • Departament Nauki
  • Departament Innowacji i Rozwoju

Informacja dotycząca składania wniosków o finansowanie w 2014 roku inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej i inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub pracom rozwojowym

poniedziałek, 10 czerwca 2013

W związku z uruchomieniem kreatora wniosków inwestycyjnych w systemie OSF (strona https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do), uprzejmie prosimy o składanie wniosków o przyznanie dotacji w 2014 roku w zakresie dużej infrastruktury badawczej i inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub pracom rozwojowym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2013 r. w wersji elektronicznej, oraz przesłanie 2 egzemplarzy wydruku z systemu OSF zawierających podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy na adres Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/3/Hoża 20, 00-529 Warszawa z dopiskiem „Departament Instrumentów Polityki Naukowej”.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików