Scieżka do tej strony

Strona główna » Inicjatywy i projekty » Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki powstał w oparciu o konsultacje z przedstawicielami środowisk humanistycznych w Polsce. Obejmuje szereg działań, które realizowane łącznie mają umożliwić lepszą integrację polskiej humanistyki z humanistyką europejską, a w konsekwencji światową, zapewnić młodym naukowcom specjalizującym się w badaniach humanistycznych możliwości rozwoju kariery naukowej we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowym oraz doprowadzić do upowszechnienia osiągnięć humanistyki polskiej w świecie. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki humanistom przyznano na badania już blisko 200 mln zł. W trzeciej tegorocznej edycji konkursów NPRH resort nauki przeznaczył kolejne 80 mln zł rozwój badań humanistycznych o zasadniczym znaczeniu dla zachowania polskiej tożsamości narodowej.

Skład Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki:

 1. prof. Grażyna Borkowska, Instytut Badań Literackich PAN
 2. prof. Ewa Domańska, UAM
 3. prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk z UAM
 4. prof. Grażyna Jurkowlaniec, UW
 5. dr Emanuel Kulczycki, UAM
 6. prof. Karol Modzelewski, członek rzeczywisty PAN
 7. prof. Ryszard Nycz, UJ - przewodniczący NPRH
 8. prof. Jarosław Mikołaj Płuciennik, Uniwersytet Łódzki
 9. prof. Ewa Stefania Rewers, UAM
 10. dr hab. Jan Sowa, UJ
 11. prof. Jerzy Strzelczyk, emerytowany pracownik UAM
 12. prof. Elżbieta Maria Witkowska-Zaremba, Instytut Sztuki PAN


Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - informacje