Scieżka do tej strony

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) działa od 2010 r. W 2015 roku zmieniły się cele i zasady działania NPRH. Mają one odpowiadać na wyzwania polskiej humanistyki i wzmocnić jej pozycję międzynarodową Program powstał po konsultacjach z przedstawicielami środowisk humanistycznych w Polsce. Program ma też upowszechniać osiągnięcia humanistyki polskiej w świecie. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki humanistom przyznano na badania już blisko 280 mln zł. Roczne finanoswanie wynosi 80 mln zł.

NPRH składa się obecnie z trzech modułów:

 • Moduł I „Tradycja”, zastępuje dawny moduł „badawczy” NPRH, obejmuje zadania skoncentrowane na opracowaniu fundamentalnych zasobów źródłowego dziedzictwa kultury narodowej.
 • Moduł II „Rozwój” – zadania badawcze o charakterze innowacyjno-integracyjnym; moduł ten zastępuje istniejący dotychczas „moduł wspierający młodych humanistów”, co nie oznacza niechęci do wspierania inicjatyw młodych uczonych, lecz odzwierciedla przekonanie Rady NPRH, iż pomysły młodych badaczy winny podjąć próbę odnalezienia się w kontekstach projektów zgłaszanych przez zespoły humanistów przełamujące bariery pokoleniowe.
 • Moduł III „Umiędzynarodowienie” – obejmuje zadania służące zapewnieniu faktycznej, zauważalnej obecności oraz oddziaływania polskiej myśli humanistycznej w obiegu międzynarodowym.

Skład Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki:

 1. prof. Ewa Domańska, UAM
 2. prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk z UAM
 3. prof. Grażyna Jurkowlaniec, UW
 4. dr Emanuel Kulczycki, UAM
 5. prof. Karol Modzelewski, członek rzeczywisty PAN
 6. prof. Karol Myśliwiec, członek rzeczywisty PAN
 7. prof. Ryszard Nycz, UJ - przewodniczący NPRH
 8. prof. Jarosław Mikołaj Płuciennik, Uniwersytet Łódzki
 9. prof. Ewa Stefania Rewers, UAM
 10. dr hab. Jan Sowa, UJ
 11. prof. Jerzy Strzelczyk, emerytowany pracownik UAM
 12. prof. Elżbieta Maria Witkowska-Zaremba, Instytut Sztuki PAN

Pod adresem www.nprh.org dostępny jest serwis Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.


Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - informacje