Scieżka do tej strony

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) powstał po konsultacjach z przedstawicielami środowisk humanistycznych w Polsce. To szereg działań, które mają ułatwić integrację polskiej humanistyki z humanistyką europejską i światową, a młodym naukowcom  - rozwoju kariery naukowej we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowym. Program ma też upowszechniać osiągnięcia humanistyki polskiej w świecie. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki humanistom przyznano na badania już blisko 200 mln zł. W trzeciej edycji konkursów NPRH resort nauki przeznaczył kolejne 80 mln zł rozwój badań humanistycznych o zasadniczym znaczeniu dla zachowania polskiej tożsamości narodowej.

Skład Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki:

 1. prof. Grażyna Borkowska, Instytut Badań Literackich PAN
 2. prof. Ewa Domańska, UAM
 3. prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk z UAM
 4. prof. Grażyna Jurkowlaniec, UW
 5. dr Emanuel Kulczycki, UAM
 6. prof. Karol Modzelewski, członek rzeczywisty PAN
 7. prof. Ryszard Nycz, UJ - przewodniczący NPRH
 8. prof. Jarosław Mikołaj Płuciennik, Uniwersytet Łódzki
 9. prof. Ewa Stefania Rewers, UAM
 10. dr hab. Jan Sowa, UJ
 11. prof. Jerzy Strzelczyk, emerytowany pracownik UAM
 12. prof. Elżbieta Maria Witkowska-Zaremba, Instytut Sztuki PAN

Pod adresem www.nprh.org powstaje serwis NPRH.


Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - informacje