Scieżka do tej strony

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) powstał po konsultacjach z przedstawicielami środowisk humanistycznych w Polsce. To szereg działań, które mają ułatwić integrację polskiej humanistyki z humanistyką europejską i światową, a młodym naukowcom  - rozwój kariery naukowej we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Program ma też upowszechniać osiągnięcia humanistyki polskiej w świecie. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki humanistom przyznano na badania już blisko 280 mln zł.

W 2015 roku w budżecie NPRH na najciekawsze projekty naukowe przeznaczone jest aż 80 mln zł. Program został zmieniony, a zmiany dotyczą misji i celów NPRH oraz sposobu jego funkcjonowania. Mają odpowiadać na wyzwania polskiej humanistyki i wzmocnić jej pozycję międzynarodową. Formuła ta jest wynikiem celów nakreślonych przez MNiSW, ale też uwag i opinii.

Skład Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki:

 1. prof. Grażyna Borkowska, Instytut Badań Literackich PAN
 2. prof. Ewa Domańska, UAM
 3. prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk z UAM
 4. prof. Grażyna Jurkowlaniec, UW
 5. dr Emanuel Kulczycki, UAM
 6. prof. Karol Modzelewski, członek rzeczywisty PAN
 7. prof. Ryszard Nycz, UJ - przewodniczący NPRH
 8. prof. Jarosław Mikołaj Płuciennik, Uniwersytet Łódzki
 9. prof. Ewa Stefania Rewers, UAM
 10. dr hab. Jan Sowa, UJ
 11. prof. Jerzy Strzelczyk, emerytowany pracownik UAM
 12. prof. Elżbieta Maria Witkowska-Zaremba, Instytut Sztuki PAN

Pod adresem www.nprh.org dostępny jest serwis Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.


Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - informacje