Scieżka do tej strony

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Nazwa programu

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Dla kogo?

Młody naukowiec (do 35. roku życia), Doświadczony naukowiec

Dziedziny

Nauki humanistyczne

O programie

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) powstał po konsultacjach z przedstawicielami środowisk humanistycznych w Polsce.  Działa od 2010 r.

Aktualna formuła NPRH składa się z trzech modułów – Tradycja, Rozwój i Umiędzynarodowienie. Każdy z nich to oddzielny konkurs koncentrujący się odpowiednio na: badaniu dziedzictwa kultury narodowej, badaniach innowacyjno-integracyjnych oraz zapewnianiu międzynarodowego oddziaływania polskiej myśli humanistycznej. NPRH to szereg działań, które mają ułatwić integrację polskiej humanistyki z humanistyką europejską i światową, a młodym naukowcom pomóc w rozwoju ich kariery we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Program ma też upowszechniać osiągnięcia humanistyki polskiej w świecie.

Budżet

80 mln zł w jednej edycji, w sumie ramach NPRH naukowcom przyznano na badania już blisko 280 mln zł. 

Maksymalna wysokość grantu

Nie określono maksymalnej wysokości grantu.

Terminy

Terminy przyjmowania wniosków ogłaszane są na stronie internetowej MNiSW oraz w newsletterze. Okres realizacji zmienny w zależności od modułu.

Skład Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

 1. prof. Ewa Domańska, UAM
 2. prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk z UAM
 3. prof. Grażyna Jurkowlaniec, UW
 4. dr Emanuel Kulczycki, UAM
 5. prof. Karol Myśliwiec, członek rzeczywisty PAN
 6. prof. Ryszard Nycz, UJ - przewodniczący NPRH
 7. prof. Zbigniew Pasek, AGH
 8. prof. Jarosław Mikołaj Płuciennik, Uniwersytet Łódzki
 9. prof. Ewa Stefania Rewers, UAM
 10. dr hab. Jan Sowa, UJ
 11. prof. Jerzy Strzelczyk, emerytowany pracownik UAM
 12. prof. Elżbieta Maria Witkowska-Zaremba, Instytut Sztuki PAN

Skład Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

 1. przewodniczący – Waldemar Kuligowski;
 2. członkowie:
 • Arleta Beata Adamska-Sałaciak,
 • Mirosław Grzegorz Filiciak,
 • Wincenty Cesluk-Grajewski,
 • Dorota Folga-Januszewska,
 • Paweł Damian Pieniążek,
 • Karol Mieczysław Szymczak,
 • Tomasz Andrzej Wiślicz,
 • Robert Krzysztof Wiśniewski
Link do Dziennika Urzędowego

Skład Zespołu specjalistycznego do spraw oceny projektów modułu „Rozwój” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 

 1. przewodniczący - Andrzej Gwóźdź;
 2. członkowie:
 • Wojciech Bałus,
 • Mirosław Duchowski,
 • Adam Dziadek,
 • Stanisław Jankowiak,
 • Grażyna Ewa Karpińska,
 • Tomasz Komendziński,
 • Anna Kutaj-Markowska,
 • Krzysztof Moraczewski,
 • Wojciech Nowakowski,
 • Paweł Rodak,
 • Bogusław Skowronek,
 • Piotr Stalmaszczyk,
 • Piotr Wołyński,
 • Anna Ziębińska-Witek
Link do Dziennika Urzędowego

Skład Zespołu specjalistycznego do spraw oceny projektów modułu „Umiędzynarodowienie” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

 1. przewodniczący – Jerzy Jarniewicz;
 2. członkowie:
 • Andrzej Ignacy Bronk,
 • Andrzej Buko,
 • Agnieszka Chmiel,
 • Przemysław Roman Czapliński,
 • Wojciech Antoni Fałkowski,
 • Mirosław Grzegorz Filiciak,
 • Andrzej Friszke,
 • Michał Herer,
 • Robert Adam Lew,
 • Maria Joanna Poprzęcka.

 Link do Dziennika Urzędowego

Skład Zespołu specjalistycznego do spraw oceny projektów modułu „Tradycja” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

 1. przewodniczący – Marcin Cieński;
 2. członkowie:
 • Wojciech Chudziak,
 • Adam Grobler,
 • Krystyna Kleszcz
 • Adam Nobis,
 • Anna Oleńska,
 • Adam Tomasz Pawłowski,
 • Jan Andrzej Święch,
 • omasz Andrzej Wiślicz-Iwańczyk,
 • Alina Grażyna Żórawska-Witkowska.

Link do Dziennika Urzędowego

Podstawa prawna

Inne

Pod adresem www.nprh.org dostępny jest serwis Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.


Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - informacje