Narodowy Kongres Nauki - materiały dla mediów

Czerwone stylizowane litery NKN i napis Narodwy Kongres Nauki


Program prasowy:

19 września (wtorek) SALA AUDYTORYJNA S1

godz. 09.00 – 09.10
Oficjalne otwarcie Narodowego Kongresu Nauki -  prof. dr hab. med. Wojciech Nowak przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

godz. 09.10 – 09.30
Main findings of the peer review of Poland`s higher education and science system - prof. Georg Winckler chair of the panel of experts Peer Review of Poland under the Horizon 2020

godz. 09.30 – 09.45
Wystąpienie oraz wprowadzenie - prof. dr hab. Jarosław Górniak, Przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki Uniwersytet Jagielloński

godz. 09.45 – 11.00
Wystąpienie programowe
Prezentacja głównych założeń projektu Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce - Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego

godz. 11.00 Sala S4 (Poziom 3)
briefing prasowy  Jarosława Gowina, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki  i szkolnictwa wyższego

Pełen program dostępny na www.nkn.gov.pl oraz do pobrania poniżej.


Podsumowanie pierwszego dnia NKN


Konstytucja dla Nauki - reforma systemu szkolnictwa wyższego i nauki