Osoba prowadząca współpracę

Tomasz Jałukowicz
główny specjalista
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej
ul. Wspólna 1/3
00-921 Warszawa
tel.: +48 22 52 92 293
fax: +48 22 50 17 130
e-mail: tomasz.jalukowicz@nauka.gov.pl


Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików