Osoba prowadząca współpracę

Małgorzata Piątek
Koordynator Zespołu ds. Kontaktów Pozaeuropejskich
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej
ul. Wspólna 1/3
00-921 Warszawa
tel.: +48 22 52 92 361
fax: +48 22 50 17 130
e-mail: malgorzata.piatek@nauka.gov.pl

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików