Osoba prowadząca współpracę

Marta Arendt
specjalista
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej
ul. Wspólna 1/3
00-921 Warszawa
tel.: +48 22 50 17 816
fax: +48 22 50 17 130
e-mail: marta.arendt@nauka.gov.pl


Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików