Osoba prowadząca współpracę

Anna Majda
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
tel. +48 22 52 92 498
fax +48 22 50 17 130
e-mail: anna.majda@nauka.gov.pl

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików