Osoba prowadząca współpracę

Agnieszka Mierzyńska
główny specjalista
Departament Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20
00-529 Warszawa
tel.: +48 22 52 92 343
fax: +48 22 50 17 130
e-mail: agnieszka.mierzynska@nauka.gov.pl

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików