Lista uczelni niepublicznych w likwidacji

Informujemy, że aktualny wykaz uczelni niepublicznych w likwidacji znajduje się w Rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonym w systemie POL-on.

W celu uzyskania listy uczelni niepublicznych w likwidacji należy otworzyć podany niżej odnośnik do  strony internetowej,  następnie w polu „status” wybrać „w likwidacji” i potwierdzić poprzez wybranie pola „szukaj”.

http://polon.nauka.gov.pl/rejestr-uczelni-niepublicznych

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików