Kredyty studenckie - zasady

Granica dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca studenta lub doktoranta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2014/2015, jest 2500 zł.

Jak powinno wyglądać podanie o umorzenie kredytu i co należy do niego dołaczyć?

Podanie w sprawie umorzenia kredytu studenckiego przesyła się pod adresem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Budżetu i Finansów, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.

Informacje, co należy napisać we wnniosku, znajdują się pod tym linkiem: www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie/umarzanie-kredytow-studenckich-zasady.html

 

Kredyty studenckie