Scieżka do tej strony

Komunikat o ogłoszeniu konkursu na Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, działając na podstawie art. 84b ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z póżn. zm.), ogłasza konkurs na Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące (KNOW).

Konkurs zostaje ogłoszony w obszarze:

1. nauk przyrodniczych (w dziedzinach nauk biologicznych i nauk o Ziemi),

2. w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (w dziedzinach nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych).

Wnioski należy składać w terminie do dnia 15listopada 2013 r. za pośrednictwem kreatora procedur elektronicznych MNiSW.

Status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2014 r.

Dodatkowych wyjaśnień dotyczących konkursu udziela Departament Instrumentów Polityki Naukowej pod nr telefon 22 52 92 383 lub 22 52 92 323 oraz za pośrednictwem adresu e-mail know@nauka.gov.pl.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików