Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalne komisje etyczne do spraw doświadczeń na zwierzętach

Dane kontaktowe KKE:

Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00 – 529 Warszawa

Sekretarz KKE –  mgr Sylwia Cymerman, tel. (22) 529 22 84, e-mail: zwierz@nauka.gov.pl.

Przedstawiciel ministra właściwego do spraw nauki – dr inż. Anna Passini, tel. (22) 501 78 19, e-mail: anna.passini@mnisw.gov.pl.

Tagi: Krajowa Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików