Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2017-05-10
Data zakończenia: 2017-05-31
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Projekt ustawy zostanie opracowany na podstawie Białej księgi innowacji (BKI), która stanowiła prekonsultacje inicjatywy legislacyjnej. W BKI zostały zidentyfikowane rozwiązania, które będą wykorzystane do działań legislacyjnych, a także pozalegislacyjnych,  zarówno o charakterze średnio- i długoterminowym, ukierunkowanych na podnoszenie innowacyjności polskiej gospodarki. Celem jest stworzenie otoczenia prawnego, instytucjonalnego i organizacyjnego, sprzyjającego procesom innowacyjnym. Realizacja przewidzianych działań będzie się przyczyniać do osiągnięcia celów określonych w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (Plan Morawieckiego), Strategii na rzecz doskonałości naukowej, nowoczesnego szkolnictwa wyższego, partnerstwa z biznesem i społecznej odpowiedzialności nauki (Strategii Gowina) oraz Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - w obszarze innowacyjności, w tym zwiększenia nakładów na badania i rozwój do poziomu 1,7% PKB w 2020 roku czy utworzenia 1500 start-upów w okresie 7 lat.

Projekt ustawy zawiera szereg zmian, których wspólnym mianownikiem jest odziaływanie na otoczenie regulacyjne prowadzenia działalności innowacyjnej, wśród których najważniejsze to:

 1. zmiany podatkowe;
 2. inne niż podatkowe zmiany regulacji dot. CBR (rozszerzenie możliwości uzyskania statusu CBR);
 3. zmiany w zakresie własności przemysłowej i rzeczników patentowych;
 4. zmiany w obszarze szkolnictwa wyższego;
 5. zmiany ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (zakres i formy działalności);
 6. inne zmiany w zakresie regulacji określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
 2. Polska Akademia Nauk,
 3. Rada Główna Instytutów Badawczych,
 4. Business Centre Club,
 5. Konfederacja Lewiatan,
 6. Krajowa Izba Gospodarcza,
 7. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,
 8. Związek Pracodawców Polskich,
 9. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców,
 10. Black Pearls,
 11. Giza Polish Ventures,
 12. HCM Group,
 13. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej,
 14. Lewiatan Business Angels,
 15. Krajowy Fundusz Kapitałowy,
 16. Startup Hub Poland Foundation,
 17. Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych,
 18. Związek Banków Polskich,
 19. CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych,
 20. Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego,
 21. Centrum im. Adama Smitha,
 22. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową,
 23. Instytut Sobieskiego,
 24. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,
 25. Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów,
 26. WiseEuropa.

Tagi: innowacyjność

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?