Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2018-02-07
Data zakończenia: 2018-03-06
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (Dz. U. poz. 630), wynikających z postulatów zgłaszanych przez komisje etyczne oraz praktyki stosowania dotychczas obowiązujących przepisów, związanych z potrzebą doprecyzowania rozwiązań dotyczących w szczególności trybu funkcjonowania komisji etycznych oraz właściwości miejscowej lokalnych komisji do spraw doświadczeń na zwierzętach.

Projekt rozporządzenia zakłada:

 1. uregulowanie procedury uzupełniania składu lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach,
 2. uregulowanie kwestii wyboru przewodniczących lokalnych komisji do spraw doświadczeń na zwierzętach,
 3. doprecyzowane przepisów dotyczących sposobu przeprowadzania oceny retrospektywnej,
 4. doprecyzowanie formularza zgłoszenia kandydata na członka Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach i lokalnych komisji do spraw doświadczeń na zwierzętach,
 5. zmianę właściwości miejscowej wybranych lokalnych komisji do spraw doświadczeń na zwierzętach (I Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą w Krakowie, II Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą w Krakowie, I Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą w Warszawie, II Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą w Warszawie),

Projektowane zmiany pozwolą na lepsze funkcjonowanie systemu komisji etycznych i usuną pojawiające się dotychczas wątpliwości interpretacyjne.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Polska Akademia Nauk;
 2. Rada Główna Instytutów Badawczych;
 3. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. Business Centre Club;
 5. Biuro Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”;
 6. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”;
 7. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
 8. Konfederacja „Lewiatan”;
 9. Związek Rzemiosła Polskiego;
 10. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego;
 11. Forum Związków Zawodowych;
 12. Wolne Związki Zawodowe „Sierpień 80”;
 13. Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach;
 14. Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Bydgoszczy,
 15. Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Katowicach,
 16. I Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Krakowie,
 17. II Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Krakowie,
 18. Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Lublinie,
 19. Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Łodzi,
 20. Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Olsztynie,
 21. Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Poznaniu,
 22. I Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Warszawie,
 23. II Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Warszawie,
 24. Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach we Wrocławiu,
 25. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych;
 26. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna;
 27. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN;
 28. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej;
 29. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej;
 30. Warszawski Uniwersytet Medyczny, I i II Wydział Lekarski;
 31. Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego;
 32. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarsko-Dentystyczny;
 33. Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny;
 34. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie;
 35. Fundacja Viva – Akcja dla Zwierząt;
 36. Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt MONDO CANE;           
 37. Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych;   
 38. Fundacja Obrony Praw Zwierząt "Anaconda"; 
 39. Fundacja Ochrony Zwierząt Animal Security;  
 40. Fundacja "SOS Animals" Ogólnopolski Ruch Obrony Zwierząt;
 41. Inicjatywa dla Zwierząt;
 42. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals";
 43. Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych, Zarząd Główny PTNW;         
 44. Fundacja PEGASUS;
 45. Komitet Pomocy dla Zwierząt;
 46. Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt Amicus w Siedlcach;
 47. Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Amicis;
 48. Stowarzyszenie Dla Natury „Wilk”;
 49. Fundacja Międzynarodowy Ruch na rzecz Zwierząt Viva;
 50. Fundacja SOS dla Zwierząt;      
 51. Fundacja For Animals;
 52. Fundacja Zwierzęta i My;
 53. Fundacja Pro Animals  na Pomoc Zwierzętom;
 54. Fundacja na rzecz Ochrony Zwierząt Ius Animalia;
 55. Stowarzyszenie Sieć Obywatelska – Watchdog Polska;
 56. Fundacja LEX NOVA.

Tagi: konsultacje, Krajowa Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?