Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2016-08-24
Data zakończenia: 2016-08-30
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego zwróciła uwagę na następujące problemy:

  1. w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dz. U. poz. 405) nie zostały uregulowane zabezpieczenia, jakie powinien posiadać papier, na którym drukowane są certyfikaty znajomości języka polskiego, zwane dalej „certyfikatami”;
  2. w treści certyfikatu użyto niewłaściwego językowo wyrażenia „posiada znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie biegłości językowej”;
  3. pod wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej brakuje napisu „Rzeczpospolita Polska”.

W projekcie rozporządzenia proponuje się:

  1. określenie zabezpieczeń, jakie powinien posiadać papier, na którym drukowane są certyfikaty;
  2. dodanie napisu „Rzeczpospolita Polska” pod wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. użyte w treści certyfikatu wyrażenie: „posiada znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie biegłości językowej”, zastąpić wyrażeniem: „zna język polski jako obcy na poziomie biegłości językowej”.

Odnośniki

Tagi: język polski jako obcy

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?