Kongres Kultury Akademickiej z udziałem minister nauki

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2013-12-05
Data zakończenia: 2014-03-20

– Uniwersytet musi pełnić rolę służebną wobec społeczeństwa demokratycznego, musi uczyć otwartości i tolerancji – powiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego podczas otwarcia Kongresu Kultury Akademickiej w Krakowie.

Uniwersytet Jagielloński – najstarsza polska uczelnia – obchodzi 650-lecie istnienia. Jednym z elementów obchodów jubileuszu jest Kongres Kultury Akademickiej, nad którym patronat objęła minister nauki i szkolnictwa wyższego. Kongres ma być dyskusją nad rolą, przyszłością i misją uniwersytetów.

W otwarciu kongresu udział wzięła prof. Lena Kolarska-Bobińska: – Uniwersytet i społeczeństwo to naczynia połączone. Wszystkie procesy, jakie zachodzą w społeczeństwie i jakim jest ono poddane, oddziałują na uniwersytet. Z drugiej strony, to uniwersytety i kultura akademicka mają istotny wpływ na rozwój społeczeństwa, tworzenie jego kultury, kształtowanie wartości i postaw – mówiła minister nauki. Prof. Kolarska- Bobińska dodała, że elitarny uniwersytet musi być otwarty na potrzeby rozwojowe społeczeństwa, na edukację różnych grup społecznych, ale także na współpracę ze szkołami, biznesem, lokalną społecznością oraz administracją. – Uniwersytet, który ma pełnić rolę służebną wobec demokratycznego społeczeństwa, musi uczyć otwartości, tolerancji, zasad mądrej debaty, zrozumienia dla innych, obcych. Jeśli zabiegamy o to, by społeczność uczelni była międzynarodowa, musimy przygotować młodych ludzi na spotkanie z innymi kulturami – podkreśliła minister nauki.

Gości Kongresu Kultury Akademickiej, który trwać będzie w Krakowie do 22 marca, powitał prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego: – Dane nam jest żyć w ciekawych czasach, na przełomie wieków. Początek XXI wieku w sposób bardzo wyraźny stymuluje konieczność oceny idei nauczania uniwersyteckiego. Obowiązkowe stają się pytania o sposób kształcenia w uniwersytetach, którego wymiernym efektem jest jakość kształcenia – mówił rektor UJ.

Udział w kongresie bierze wielu wybitnych polskich uczonych, są także goście z zagranicy. Przewodniczącym Rady Programowej Kongresu Kultury Akademickiej jest prof. dr hab. Piotr Sztompka. W Radzie Programowej znaleźli się jeszcze: prof. dr hab. Andrzej Zoll, prof. dr hab. Jan Woleński, prof. dr hab. Ryszard Nycz, prof. dr hab. Karol Musioł oraz prof. dr hab. Maria-Jolanta Flis.

Szczegółowy program kongresu oraz materiały do debaty znajdują się na stronie: www.kongresakademicki.pl

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?