"Pakiet dla humanistyki” - propozycja minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2013-12-05
Data zakończenia: 2014-02-26

Zmiana zasad odpłatności za drugi kierunek studiów, włączenie humanistyki i nauk społecznych do programu kierunków zamawianych, umożliwienie studentom wybierania przedmiotów z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich – to tylko niektóre z propozycji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartych w „Pakiecie dla humanistyki”.  Szefowa resortu nauki przedstawiła je dziś  podczas obrad zainicjowanego przez MNiSW „Okrągłego Stołu Humanistyki”.

W debacie na temat kondycji polskiej humanistyki wzięli udział przedstawiciele uczelni, organizacji społecznych oraz administracji publicznej. Podczas spotkania podjęli się m.in. określenia najbardziej palących potrzeb polskiej humanistyki, a także przedyskutowania propozycji MNiSW mających służyć jej rozwojowi.

– Humanistyka jest niezbędna, aby zrozumieć świat oraz samego siebie – podkreśliła otwierając debatę prof. Lena Kolarska-Bobińska. – Dlatego uważam też, że wymaga wzmocnienia. Chciałabym, żebyśmy podczas tego spotkania wypracowali konkretne, służące jej rozwojowi rozwiązania, które będziemy mogli jak najszybciej wprowadzić w życie – dodała minister nauki.

Jedną z propozycji jest wprowadzenie zmian w opłatach za drugi kierunek studiów – studenci od samego początku studiów na drugim kierunku będą wiedzieli czy za naukę będą musieli zapłacić, czy będą z opłaty zwolnieni. Resort nauki chce także rozszerzyć liczbę studentów zwolnionych z opłaty za drugi kierunek z 10 proc. do 20 proc. Studenci, którzy na pierwszym, podstawowym kierunku będą w 20 proc. najlepszych, uzyskają uprawnienie do bezpłatnego toku studiów na drugim kierunku. Zmiany mają szansę być wprowadzone wraz z nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym. Obecnie pracuje nad nią podkomisja stała ds. nauki i szkolnictwa wyższego.

Ministerstwo proponuje też wprowadzenie przedmiotów humanistycznych jako zajęć do wyboru także na kierunkach technicznych i ścisłych. Student mógłby wybierać zajęcia w wymiarze nie większym niż 3-5 ECTS z oferty ogólnouniwersyteckiej, nie powiązanej ściśle ze studiowanym przez niego kierunkiem. Z kolei studenci kierunków humanistycznych mają być kształceni w zakresie podstaw ekonomii, informatyki, programowania, statystyki czy matematyki. Ministerstwo Nauki ogłosi też konkurs na najlepsze programy studiów uwzględniające zajęcia ogólnouniwersyteckie.  

Tej wiosny Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosi również kolejną edycję rządowego programu kierunków zamawianych. Resort nauki chce, by kładły one nacisk również na rozwijanie poszukiwanych przez pracodawców tzw. umiejętności miękkich. – Wspólnie z ekspertami określimy kompetencje , których potrzebuje rynek pracy – np. komunikację, retorykę, autoprezentację. To umożliwi włączenie humanistyki i nauk społecznych w program kierunków zamawianych, na które w latach 2014-2020 rząd przeznaczy ok. 1,2 mld zł – powiedziała prof. Lena Kolarska-Bobińska.

W marcu rozpoczną się też rozmowy z grupą naukowców, którzy oceniali polskie jednostki naukowe w procesie parametryzacji. – Jesteśmy otwarci na dopracowanie zasad oceny parametrycznej jednostek naukowych w humanistyce i naukach społecznych, tak by jeszcze bardziej uwzględnić ich specyfikę – zaznaczyła prof. Kolarska – Bobińska. – Nowe zasady wypracuje Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w konsultacji ze środowiskiem. To nie będzie decyzja ministra, ale samych naukowców – dodała minister nauki.

W przygotowanym przez MNiSW "Pakiecie dla humanistyki" znalazł się również postulat utrzymania Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na jego obecnym poziomie finansowania.  – Zależy nam szczególnie na wieloletnich programach, co jest zgodne z postulatami środowiska. Jednocześnie humanistyka będzie finansowana z innych programów – powiedziała minister nauki.

Prof. Lena Kolarska-Bobińska będzie też wspierać pomysł wprowadzenia nauczania filozofii w liceach. Na ten temat minister nauki rozmawiała już z minister edukacji narodowej Joanną Kluzik-Rostkowską.   

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?