Konsultacje projektu „Kierunków rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce”

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2015-08-17
Data zakończenia: 2015-09-16

Do 6 września trwają konsultacje projektu „Kierunków rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce”. 

Dokument prezentuje politykę dotyczącą otwartego dostępu (open access) oraz zawiera propozycje zaleceń dla MNiSW, instytucji finansujących badania, jednostek naukowych i uczelni w zakresie wdrażania otwartego dostępu.

Dokument zawiera również odniesienie do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 17 lipca 2012 w sprawie dostępu do informacji naukowej i jej ochrony (2012/417/UE), zgodnie z którym należy dążyć do zapewnienia powszechnego i bezpłatnego dostępu do wyników badań naukowych i publikacji finansowanych ze środków publicznych z uwzględnieniem kwestii ochrony praw własności intelektualnej.

Projekt „Kierunków rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce” powstał w wyniku konsultacji z Zespołem doradczym ds. otwartego dostępu do treści naukowych, który powołano Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 marca 2015 r.

Uwagi do projektu „Kierunków rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce” można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: cyfryzacja[at]nauka.gov.pl.

 

Pliki do pobrania

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?