Konkursy NPRH

Przedłużenie terminu naboru wniosków w konkursach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Informujemy, że termin naboru wniosków w konkursach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1 i Uniwersalia 2.2 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki został przedłużony do 18 marca 2018 roku.


Od 16 stycznia do 28 lutego trwa nabór wniosków do konkursów:


Zgodnie z zapowiedziami ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, w nowej formule NPRH, ogłoszonej w 2016 roku, znalazły się dwa moduły: Dziedzictwo narodowe oraz Uniwersalia. Oprócz modułów, minister będzie mógł również przeprowadzić konkurs na projekty zamawiane – związane np. z prowadzoną polityką naukową.

Moduł Dziedzictwo narodowe umożliwi finansowanie długoterminowych projektów badawczych, które będą miały szczególne znaczenie dla polskiej humanistyki. W ten sposób szanse na zdobycie finansowania będą miały projekty, które przekraczają ograniczenia programowe NCN czy NCBR.

Chodzi tu przede wszystkim o dwa rodzaje badań. Pierwszy to przedsięwzięcia o charakterze dokumentacyjnym, edytorskim czy słownikowym realizowane przez wyspecjalizowane zespoły. Drugim rodzajem są badania nad kluczowym dziedzictwem narodowym, które stanowić będą punkt odniesienia dla polskiej humanistyki.

W module Uniwersalia nacisk położony zostanie na działalność translatorską oraz wydawniczą – zarówno w przypadku czasopism oraz publikacji zwartych. W ramach modułu organizowane będą dwa konkursy.

Pierwszy umożliwi sfinansowanie przekładów najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki (dawnych i nowych) na języki kongresowe (priorytetowy będzie w tym wypadku język angielski). Warunkiem przystąpienia do konkursu będzie możliwość publikacji dzieła w jednym z renomowanych wydawnictw zagranicznych. Drugi konkurs pozwoli na powiększenie polskiej biblioteki humanistycznej przez opracowanie wydań krytycznych najważniejszych dzieł humanistyki światowej.


Narodowy Program Rozwoju Humanistyki to unikatowy w skali europejskiej program grantowy skierowany wyłącznie do humanistów. Wszystkie informacje na temat programu oraz listy dotychczasowych laureatów można znaleźć na stronie MNiSW.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików