VIII Międzynarodowa Konferencja „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”

piątek, 25 lipca 2014

6-8 października 2014 r. w Ustroniu i Katowicach odbędzie się VIII Międzynarodowa Konferencja „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”. Konferencja organizowana jest przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego.

Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć i wyników prac naukowo-badawczych, praktycznych rozwiązań technicznych i organizacyjnych wspierających zrównoważony rozwój terenów zdegradowanych.

Tematyka konferencji:
–    Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych
–    Charakterystyka terenu – rozpoznawanie i monitoring
–    Innowacyjne technologie oczyszczania terenów
–    Przyrodnicze i krajobrazowe aspekty rewitalizacji terenów zdegradowanych
–    Innowacyjne zarządzanie ponownym wykorzystaniem terenów – aspekty zdrowotne, społeczne i ekonomiczne
–    Rewitalizacja terenów zdegradowanych – studia przypadków i dobre praktyki
–    Narzędzia wsparcia rewitalizacji zdegradowanych zdegradowanych obszarów miejskich

W ramach Konferencji odbędzie się sesja terenowa – objazd terenów przykładowych rewitalizacji: tereny prezentujące dziedzictwo kulturowe i przemysłowe – tereny zanieczyszczone – obiekty postindustrialne w tkance miejskiej.

Do udziału w Konferencji zapraszamy polskich i zagranicznych naukowców, przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych, właścicieli terenów, inwestorów, przedsiębiorstw zajmujących się oczyszczaniem oraz rekultywacją gleb i wód, firm budowlanych, a także instytucji finansujących.

Rejestracja uczestników do 19 września 2014 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji oraz zakres tematyczny dostępne są na stronie internetowej.

Grafika konferencji

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików