Międzynarodowa konferencja „Leveraging European Business Science”

wtorek, 22 lipca 2014

W dniach 22-23 września 2014 roku w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINiBA) w Katowicach odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Leveraging European Business Science", której głównym organizatorem jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydarzenie jest finansowane ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Konferencja będzie poświęcona kluczowym czynnikom sukcesu naukowców, którzy zajmują się sferą biznesową, w szczególności planowaniu i prowadzeniu wysokiej jakości badań oraz upowszechnianiu ich wyników w prestiżowych czasopismach. W konferencji uczestniczyć będą badacze specjalizujący się w tematyce biznesowej z wszystkich czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej, a ponadto zaproszeni eksperci z takich krajów jak Wielka Brytania i Finlandia. Uczestnicy wezmą udział w profesjonalnych warsztatach, które pozwolą im doskonalić swoje umiejętności w zakresie m.in.: pisania tekstów naukowych w języku angielskim, wykorzystywania naukowych baz danych czy naukowego networkingu.

Więcej informacji znajduje się Państwo na stronie konferencji.

Baner konferencji LEBS

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików