Zmiana w składzie Rady NCBR oraz Komitetu Sterującego do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa

wtorek, 23 lutego 2016

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego odwołał z funkcji członka Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Ewę Madej-Popiel, przedstawiciela ministra właściwego ds. środowiska – w związku ze złożoną rezygnacją i w dniu 22 lutego 2016 r. powołał w jej miejsce prof. Tadeusza Żarskiego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego odwołał również z funkcji członka Rady NCBR płk. SG Mirosława Hakiela, przedstawiciela ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z powodu złożonej rezygnacji i w dniu 22 lutego 2016 r. powołał w jego miejsce Andrzeja Jaremę.

Ponadto Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego odwołał z funkcji członka Komitetu Sterującego do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Jakuba Bednarka, przedstawiciela ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w związku ze złożoną rezygnacją i w dniu 22 lutego 2016 r. powołał w jego miejsce Łukasza Kudlickiego.

Tagi: Rada NCBR

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików