Zmiana składu Komitetu Sterującego do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa

czwartek, 13 października 2016

Informujemy, że  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 6 października 2016 r. powołał do składu Komitetu Sterującego do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa płka dra Dariusza Laskowskiego -  przedstawiciela Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który zastąpił w Komitecie Sterującym płka dra Piotra Potejko.

Tagi: zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo i obronność państwa

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików