Zespół interdyscyplinarny do spraw programu "Mobilność Plus"


W dniu 19 maja 2015 r. weszło w życie zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw programu „Mobilność Plus”. Zespól został powołany na lata 2015 - 2019.

Skład Zespołu został zmieniony zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw programu „Mobilność Plus”.