Zaproszenie na spotkania konsultacyjne w ramach projektu „Akredytacje zagraniczne”

poniedziałek, 12 czerwca 2017

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza na spotkania konsultacyjne w ramach projektu „Akredytacje zagraniczne”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, III oś priorytetowa (Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju), działanie 3.3 (Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego).

MNiSW realizuje projekt, którego celem jest wsparcie procesów uzyskiwania zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości kształcenia przez polskie uczelnie/grupy uczelni lub ich podstawowe jednostki organizacyjne, reprezentujące wszystkie obszary kształcenia, niezależnie od statusu własnościowego uczelni.

Uzyskiwanie przez polskie uczelnie zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości kształcenia jest elementem działań strategicznych mających na celu umiędzynarodowienie polskiego systemu szkolnictwa wyższego.

Ponieważ od 27 kwietnia 2017 r. trwa ciągły nabór wniosków uczelni, celowe jest omówienie  problemów związanych z przygotowaniem wniosków przez beneficjentów  projektu „Akredytacje zagraniczne” i udzielenie odpowiedzi na pytania wnioskodawców dotyczące dalszej realizacji  projektu.

Adresaci spotkań konsultacyjnych: władze uczelni, osoby odpowiedzialne za strategię umiędzynarodowienia, rozwój i organizację kształcenia oraz współpracę międzynarodową
na uczelniach.

Miasta, w których odbędą się spotkania oraz terminy spotkań:

  • Kraków – 26.06.2017 (poniedziałek), zgłoszenia przyjmujemy do 19.06.2017
  • Warszawa – 28.06.2017 (środa), zgłoszenia przyjmujemy do 21.06.2017

Rejestracja na spotkania:

Prosimy o dokonanie rejestracji poprzez wysłanie zgłoszenia na jeden z wyżej wymienionych terminów spotkań na adres akredytacje@nauka.gov.pl najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem każdego ze spotkań.

Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości uczestnictwa w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Dokładne miejsce spotkania zostanie przekazane zarejestrowanym uczestnikom.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie zwraca kosztów dojazdu uczestników i diet. Organizator zapewnia obiad zarejestrowanym uczestnikom spotkania.

Agenda spotkań:

  •  9:30 – 10:00 – Rejestracja uczestników, powitalna kawa 
  • 10:00 – 10:30 – Informacja o dotychczasowym przebiegu realizacji  projektu oraz omówienie doświadczeń dotyczących przygotowania wniosków w projekcie „Akredytacje zagraniczne”
  • 10:30 – 11:00 – Przedstawienie narzędzia informatycznego umożliwiającego uczelniom przesłanie wniosku w wersji elektronicznej oraz ułatwiającego kontakt z MNiSW
  • 11:00 – 11:30 – Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania wnioskodawców dotyczące naboru wniosków uczelni w projekcie "Akredytacje zagraniczne"
  • 11:30 – 11:45 – Przerwa
  • 11:45 – 13:15 – Odpowiedzi na pytania przedstawicieli uczelni dotyczące projektu "Akredytacje zagraniczne"
  • 13:15 – 14:00 – Przerwa obiadowa
  • 14:00 – 15:30 – Konsultacje indywidualne dla uczelni dotyczące procesu uzyskiwania zagranicznych akredytacji

Tagi: PO WER, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, szkolnictwo wyższe

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików