Zaproszenie na spotkania konsultacyjne w ramach projektu „Akredytacje zagraniczne”

wtorek, 8 listopada 2016

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza na spotkania konsultacyjne w ramach projektu „Akredytacje zagraniczne”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, III oś priorytetowa (Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju), działanie 3.3 (Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizuje projekt, którego celem jest wsparcie procesów uzyskiwania zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości kształcenia przez polskie uczelnie/grupy uczelni lub ich podstawowe jednostki organizacyjne, reprezentujące wszystkie obszary kształcenia, niezależnie od statusu własnościowego uczelni.

Uzyskiwanie przez polskie uczelnie zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości kształcenia jest elementem działań strategicznych mających na celu umiedzynarodowienie polskiego systemu szkolnictwa wyższego.

Celem spotkania jest identyfikacja potrzeb uczelni w zakresie uzyskiwania akredytacji zagranicznych i certyfikatów jakości kształcenia oraz problemów z tym związanych.

Adresaci spotkań konsultacyjnych: władze uczelni, osoby odpowiedzialne za strategię umiędzynarodowienia, rozwój i organizację kształcenia oraz współpracę międzynarodową na uczelniach.

Miasta, w których odbędą się spotkania oraz terminy spotkań:

 • Warszawa - 29.11.2016 – zgłoszenia przyjmujemy do  23.11.2016 do godz. 12:00
 • Kraków - 05.12.2016 – zgłoszenia przyjmujemy do 29.11.2016 do godz. 12:00
 • Wrocław - 13.12.2016 – zgłoszenia przyjmujemy do 07.12.2016 do godz. 12:00
 • Gdańsk - 15.12.2016 – zgłoszenia przyjmujemy do 09.12.2016 do godz. 12:00

Rejestracja na spotkanie:

Prosimy o dokonanie rejestracji poprzez wysłanie zgłoszenia na jeden z wyżej wymienionych terminów spotkań konsultacyjnych i wypełnionej ankiety na adres: grzegorz.robak@nauka.gov.pl najpóźniej na 4 dni robocze przed rozpoczęciem każdego ze spotkań do godziny 12:00.

Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości uczestnictwa w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Dokładne miejsce spotkania zostanie przekazane zarejestrowanym uczestnikom.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie zwraca kosztów dojazdu uczestników i diet. Organizator zapewnia obiad zarejestrowanym uczestnikom spotkania.

Agenda każdego spotkania

 • 11:00 – 11:30 - Rejestracja uczestników, powitalna kawa
 • 11:30 – 12:30 - Prezentacja programu „Akredytacje zagraniczne”,
 • 12:30 – 13:00 - Przedstawienie wstępnych warunków uczestnictwa w programie (ramy czasowe procesu akredytacyjnego, warunki do spełnienia, zakres działań po stronie uczelni i MNiSW)
 • 13:0013:45 - Dyskusja dotycząca oczekiwań uczelni/grup uczelni w zakresie wsparcia procesu uzyskiwania zagranicznych akredytacji/certyfikatów jakości kształcenia
 • 13:45 – 14:30 - Przerwa obiadowa
 • 14:3016:30 - cd. dyskusji  
 • 16:3017:15 - Podsumowanie dyskusji

Tagi: PO WER, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, szkolnictwo wyższe

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików