Zaproszenie do składania wniosków do programu z DAAD służącego wspieraniu kosztów wymiany osobowej przy realizacji projektów badawczych w latach 2016-2017

środa, 1 kwietnia 2015

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zapraszają do podejmowania współpracy naukowej w ramach niniejszego programu.

Tagi: Współpraca polsko-niemiecka, DAAD

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików