Wzór umów o realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę

piątek, 21 kwietnia 2017

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udostępnia dla Wnioskodawców wzory umów o realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej  naukę.

Poniższe załączniki mają zastosowanie dla poszczególnych rodzajów Wnioskodawców, którzy otrzymali decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego środki finansowe na działalność upowszechniającą naukę (począwszy od nabory na rok 2017):

  1. Załącznik nr 1 - Umowa podstawowa dla Wnioskodawców, którzy otrzymali decyzję na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 września 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę (Dz. U. z 2016 r. poz. 1514)
  2. Załącznik nr 2  - Umowa podstawowa dla grupy podmiotów realizujących zadanie, którzy otrzymali decyzję na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 września 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę (Dz. U. z 2016 r. poz. 1514)
  3. Załącznik nr 3 - Umowa de minimis dla Wnioskodawców (Przedsiębiorców), którzy otrzymali decyzję na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie pomocy de minimis na finansowanie działalności upowszechniającej naukę (Dz. U. z 2016 r. poz. 1662)
  4. Załącznik nr 4 – Porozumienie dla Ministrów kierujących działami administracji rządowej i Kierowników centralnych organów administracji rządowej

Uwaga ! Zgodnie z zapisem § 1 ust. 2 umowy dla grupy podmiotów, Wykonawca oraz podmioty w imieniu, których Wykonawca zawiera umowę, określają warunki realizacji i finansowania zadań w odrębnej umowie, która zapewni zachowanie przez jej strony postanowień § 3 ust. 7 i 8 umowy zawartej z MNiSW.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików