Wyniki naboru ofert w ramach projektu „NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH! 2.0”

piątek, 30 czerwca 2017

Celem naboru ofert realizowanego w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności.

W wyniku przeprowadzonego postępowania 103 oferty zostały przekazane do oceny merytorycznej Zespołowi Ekspertów. Ostatecznie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził 63 oferty do finansowania, na łączną kwotę 9,47 mln zł.

Dzięki zdobytym środkom beneficjenci projektu będą mogli uczestniczyć w konkursach/zawodach/konferencjach na arenie międzynarodowej.

„Najlepsi z najlepszych! 2.0” to kontynuacja programów: „Najlepsi z najlepszych!” oraz „Generacja Przyszłości” realizowanych w latach ubiegłych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tagi: Najlepsi z najlepszych, Programy Ministra, PO WER, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików