Wyniki konkursu uzupełniającego na organizację 4-tygodniowego kursu w lipcu 2014 r. w ramach „Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców”

poniedziałek, 28 kwietnia 2014

23 kwietnia 2014 r. odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. oceny wniosków
złożonych w ramach „Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców".

Komisja rozpatrzyła wnioski nadesłane w konkursie uzupełniającym, złożone w terminie do
17 kwietnia br., na przeprowadzenie 4-tygodniowego kursu dla wyróżniających się studentów lektoratów i polonistyk zagranicznych ośrodków akademickich. Na konkurs wpłynęły 2 wnioski.

Komisja po dokonaniu oceny złożonych wniosków postanowiła powierzyć przeprowadzenie
ww. kursu Uniwersytetowi Przyrodniczo-Humanistycznemu w Siedlcach.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików