Wyniki konkursu na organizację „Letnich Szkół Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców” w 2014 r.

czwartek, 10 kwietnia 2014

W dniu 2 kwietnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. oceny wniosków zgłoszonych do konkursu na organizację 12 kursów w ramach „Letnich  Szkół Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców”. Na konkurs wpłynęło 18 wniosków. Jeden został odrzucony ze względu na uchybienia formalne.

Komisja po dokonaniu oceny złożonych wniosków do przeprowadzenia kursów wyłoniła jedenaście poniżej wymienionych szkół wyższych:

1. Kursy 3-tygodniowe w lipcu

 • Uniwersytet Warszawski Collegium POLONICUM
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Rzeszowski.

2. Kursy 4-tygodniowe w lipcu

 • Uniwersytet Jagielloński.

3. Kursy 3-tygodniowe w sierpniu

 • Uniwersytet et Łódzki
 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

4. Kursy 4-tygodniowe w sierpniu

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Wrocławski.

Z uwagi na to, że do przeprowadzenia drugiego kursu 4-tygodniowego w lipcu nie zakwalifikowała się żadna szkoła wyższa, ogłoszony zostanie konkurs uzupełniający. 

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików