Wykaz polskich czasopism naukowych będących w bazie JCR 2009

piątek, 10 grudnia 2010

Uprzejmie informujemy, iż Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla polskich czasopism naukowych będących w bazie Journal Citation Reports – JCR 2009 i posiadających Impact Factor (IF) w 2010 r. przypisał liczbę punktów za umieszczone w nich publikacje naukowe.

Wykaz tytułów czasopism wraz z liczbą punktów zawiera załącznik.

Czasopismom przypisano liczbę punktów: 13, 20, 27, 32, 40 w zależności od współczynnika wpływu (IF) w danej dziedzinie. Dla danej dziedziny czasopisma zostały uporządkowane według malejącego IF i podzielone na grupy, którym przypisano odpowiednią liczbę punktów.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików