Ważne zmiany w systemie pożyczek i kredytów studenckich w 2016 r.

Ważne zmiany w systemie pożyczek i kredytów studenckich w 2016 r.

W dniu 15 sierpnia 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. poz. 1013).


Rozporządzenie wprowadza następujące zmiany w procedurze udzielania kredytów studenckich: