Uzupełnienie Ogłoszenia II edycji konkursu w ramach programu pod nazwą „Diamentowy Grant”

piątek, 30 listopada 2012

W uzupełnieniu ogłoszenia z dnia 6 listopada 2012 r. o warunkach konkursu w ramach programu pod nazwą „Diamentowy Grant”, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraziła zgodę na uwzględnienie w II edycji konkursu studentów studiów medycznych lekarskich będących obecnie na IV lub V roku studiów. W przypadku wniosków dotyczących studentów V roku studiów medycznych lekarskich do wniosku należy dołączyć odpowiednio zaświadczenie potwierdzające ukończenie trzeciego roku studiów w 2011 r. i kontynuacji nauki.

Termin składania wniosków w ramach ww. programu został wydłużony do 31 grudnia 2012 r.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików