Uznawalność zagranicznych dokumentów o wykształceniu – seminarium

poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego serdecznie zaprasza pracowników uczelni, którzy w codziennej pracy stykają się z zagadnieniami związanymi z uznawalnością zagranicznych dokumentów o wykształceniu do udziału w seminarium dotyczącym tej problematyki. Seminarium odbędzie się 17 maja 2017 r. w Warszawie, w godz. 9-16.

Będzie ono poświęcone zagadnieniom związanym z podejmowaniem studiów przez cudzoziemców, uznawalnością świadectw i dyplomów uzyskanych za granicą oraz uzyskiwaniem wizy studenckiej. Omówione zostaną kwestie dotyczące przenoszenia osiągnieć studenta, zaliczania egzaminów i punktów ECTS oraz wznawiania studiów.

Przedstawimy także informacje dotyczące uzyskiwania stopni i tytułów naukowych w wybranych państwach oraz zasady ich uznawania w naszym kraju. Poruszony zostanie również temat zatrudniania nauczycieli akademickich w Polsce i uzyskiwania uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego.

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne. W związku z dużą ilością zgłoszeń możliwe jest przesłanie tylko jednego zgłoszenia z każdej uczelni.

Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń, rejestracja została zakończona. Dziękujemy za zainteresowanie.

Ramowy program seminarium znajduje się tutaj. Szczegółowe informacje dotyczące seminarium zostaną przekazane bezpośrednio do zarejestrowanych uczestników, po zamknięciu rejestracji.

Tagi: uznawanie wykształcenia, współpraca międzynarodowa, szkolnictwo wyższe

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików