Szkolenia z odpowiedzialności dyscyplinarnej

wtorek, 16 maja 2017

W dniach  15-16 maja 2017 r. w siedzibie Ministerstwa odbywa się, pierwsze z cyklu, szkolenie z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich. Szkolenie skierowane jest do przewodniczących uczelnianych komisji ds. nauczycieli akademickich. 

Kolejne spotkanie szkoleniowe odbędzie się w dniach 8-9 czerwca i będzie skierowane do uczelnianych rzeczników dyscyplinarnych. 

Szkolenia są organizowane, we współpracy z Ministerstwem, przez Konwent Rzeczników, składający się z rzeczników dyscyplinarnych Ministra i są odpowiedzią na sygnalizowane zapotrzebowanie środowiskowa naukowego zgłaszane bezpośrednio do Konwentu Rzeczników jak i Ministerstwa.

Tagi: Konwent Rzeczników, Rzecznicy dyscyplinarni

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików