Sukcesy uczestników programu „Mobilność Plus” - I edycja

poniedziałek, 9 lutego 2015

Dr inż. Marcin Barburski - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej

Trzyletni staż dra inż. Marcina Barburskiego z Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej zaowocował dotychczas opublikowaniem dziewięciu oryginalnych publikacji naukowych w prestiżowych czasopismach indeksowanych na liście filadelfijskiej, takich jak: Composites Part A, Textile Research Journal, Composites Science and Technology, Journal of Industrial Textiles, oraz Experimental Techniques. Ponadto wyniki uzyskane podczas udziału w programie były prezentowane na wielu konferencjach i seminariach naukowych.


Dr Wojciech Bury – Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Dwunastomiesięczny pobyt dr. Wojciecha Burego na Uniwersytecie Northwestern (Evanston, IL, USA) zaowocował powstaniem trzech oryginalnych publikacji naukowych w prestiżowych tygodnikach amerykańskich (J. Am. Chem. Soc., Chem. Mater.) i europejskich (Chem. Sci.) oraz pracą przeglądową w J. Mater. Chem. Prowadzone przez dr. W. Burego badania dotyczyły materiałów mikroporowatych. W swojej pracy badawczej badał on możliwości przekształcania wyjściowych materiałów MOF (Metal Organic Frameworks) w nowe na drodze wymiany łączników (łączniki i węzły to podstawowe elementy budulcowe materiałów MOF). Okazuje się, że takie przekształcenia są możliwe nawet dla niezwykle stabilnych struktur MOF, jak na przykład ZIF-8, (ZIF = Zeolitic Imidazolate Framework). Ta nowa technika przekształcania MOFa A w MOF B została nazwana Solvent-Assisted Linker Exchange (SALE). Wykazano, że jest ona niezwykle użyteczną metodą, podczas gdy inne techniki syntetyczne zawodzą. Spostrzeżenia te zostały wsparte przez badaczy z konkurencyjnych  laboratoriów. Osiągnięcia uczestnika programu świadczą o słuszności założeń programu i jego dużym oddziaływaniu na rozwój nauki jak i kariery młodego naukowca.


Dr Dawid Piątkowski – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Roczny udział dr. Dawida Piątkowskiego w programie „Mobilność Plus” umożliwił przygotowanie trzech oryginalnych publikacji naukowych. Pierwsza praca ukazała się niedawno w wydawanym przez Amerykańskie Towarzystwo Chemiczne ACS Nano o IF = 12,06 (ACS Nano, 2013, 7 (11), pp 10257–10262).

Celem badań wykonywanych przez dr. Dawida Piątkowskiego w Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium, było poznanie własności optycznych tzw. układów hybrydowych, będących intencjonalnym połączeniem dwóch różnych typów materiałów. W tym wypadku były to fluoryzujące nanokryształy aktywowane jonami Er3+ oraz srebrne nanodruty.
Od wielu lat wiadomo, że nanokryształy znajdujące się w układzie hybrydowym świecą wydajniej niż poza nim, a naukowcom udało się rozpoznać większość procesów odpowiedzialnych za ten efekt. Jednak badania prowadzone w ośrodku w Monachium miały na celu szczegółową analizę procesu wzmocnionej fluorescencji w układzie hybrydowym, analizując krok po kroku wszystkie przyczynki, które mogą dać wkład do obserwowanego wzmocnienia. Pokazano m.in. jak srebrne nanodruty zmieniają własności absorpcyjne nanokryształów, jak uczulają układ na stan polaryzacji światła wzbudzającego, jak modyfikują prawdopodobieństwa przejść emisyjnych oraz ostatecznie jak wpływają
na rozkład przestrzenny emitowanego światła. Aby dodatkowo uwiarygodnić rezultaty tych badań wszystkie eksperymenty przeprowadzono na najmniejszych „cegiełkach” – pojedynczych nanoobiektach.


Dr Szymon Pustelny – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego

13-miesięczny pobyt dr. Szymona Pustelnego na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, USA, w ramach programu „Mobilność Plus” zaowocował opracowaniem nowej techniki doświadczalnej umożliwiającej badania nieodkrytych, a przewidywanych przez szereg modeli teoretycznych cząstek i oddziaływań. W wyniku uczestnictwa w programie powstały cztery artykuły, z których jeden - opublikowany w prestiżowym Physical Review Letters - spotkał się z dużym zainteresowaniem środowiska i doczekał się szeregu przedruków i opracowań popularnonaukowych


Dr Monika Srebro - Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ośmiomiesięczny pobyt dr Moniki Srebro w University at Buffalo, State University of New York zaowocował dotychczas powstaniem czterech oryginalnych publikacji naukowych w tygodnikach amerykańskich (J. Am. Chem. Soc., J. Phys. Chem. Lett., J. Chem. Theory Comput.) i europejskich (Angew. Chem. Int. Ed. Engl.) o dużych współczynnikach oddziaływania. Prowadzone badania dotyczyły metod teoretycznych chemii a w szczególności rozwoju metodologii obliczeń z użyciem teorii funkcjonału gęstości elektronowej (DFT). Szczególnie wartościowym osiągnięciem uczestniczki jest opracowanie nowej techniki wyznaczania parametryzacji funkcjonału korelacyjno-wymiennego DFT z ‘pierwszych zasad’ (więcej informacji w wywiadzie z uczestniczką). Wyniki uzyskane przez dr Srebro zostały przedstawione na okładce prestiżowego czasopisma J. Am. Chem. Soc., co jest dużym wyróżnieniem dla naukowca. Przykład dr M. Srebro jest dowodem na skuteczność i efektywność działania programu „Mobilność Plus”.


Dr Gabriel Wlazłowski – Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

Dwuletni udział dr. Gabriela Wlazłowskiego w programie „Mobilność Plus” zaowocował dotychczas powstaniem siedmiu oryginalnych publikacji naukowych w prestiżowych czasopismach (w tym trzech prac w Phys. Rev. Lett.) o łącznym współczynniku oddziaływania 40. Osiągnięcie, z którego dr Gabriel Wlazlowski jest szczególnie dumny, dotyczy jego pracy poświęconej wyznaczeniu współczynnika lepkości dla ultra-zimnego gazu atomów fermionowych.


Dr hab. Piotr Ziółkowski – Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Trzyletni udział dr. hab. Piotra Ziółkowskiego w programie „Mobilność Plus” zaowocował dotychczas powstaniem trzech publikacji naukowych w prestiżowych czasopismach, takich jak: Nature Genetics, Nature Protocols, Elife. Kolejne prace są obecnie w recenzji. Najważniejszym uzyskanym przez dr. hab. Piotra Ziółkowskiego podczas pobytu w University of Cambridge wynikiem było odkrycie zupełnie nieznanego zjawiska genetycznego związanego z regulacją rekombinacji chromosomów.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików