Sprostowanie informacji zawartej w artykule Rzeczpospolitej „Bez płac minimalnych na uczelniach”

piątek, 25 sierpnia 2017

Szanowny Pan
Bogusław Chrabota
Redaktor naczelny
Rzeczpospolita
ul. Prosta 51
00-838 Warszawa

Szanowny Panie Redaktorze,

na podstawie art. 31a ustawy Prawo prasowe zwracam się o opublikowanie sprostowania informacji zawartej w artykule autorstwa redaktor Katarzyny Wójcik „Bez płac minimalnych na uczelniach” (Rzeczpospolita, 25 sierpnia br., nr 197 (10835), str. C3). Zawarta w nim informacja jakoby pensje wykładowców akademickich miały być regulowane jedynie przez same szkoły wyższe jest nieprawdziwa i wprowadza w błąd samych pracowników uczelni, organizacje związkowe oraz opinię publiczną.

Oto tekst sprostowania:

Nie jest prawdą, że zgodnie z projektowanymi zmianami w aktach prawnych reformujących polską naukę i szkolnictwo wyższe pensje pracowników szkół wyższych zostaną arbitralnie ustalone przez same uczelnie. Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce zagwarantuje zróżnicowane minimalne wynagrodzenie dla poszczególnych stanowisk w uczelni. Nowe regulacje znajdą się bezpośrednio w nowej ustawie, zamiast w rozporządzeniu. Takie podejście gwarantuje większą ochronę, stabilniejszą sytuację pracowników, a jednocześnie ogranicza liczbę aktów okołoustawowych przyczyniając się do zmniejszenia zbędnej biurokracji.

Z poważaniem
Piotr Müller, Dyrektor Biura Ministra MNiSW

Tagi: szkolnictwo wyższe, uczelnie

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików