Spotkanie w ramach projektu „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli”

piątek, 3 listopada 2017

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizuje projekt, w ramach którego powołany przez ministra zespół ekspertów ma za zadanie opracować wstępną i końcową wersję przykładowych programów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych w ramach projektu pozakonkursowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli”.

Celem projektu jest modernizacja systemu kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych poprzez opracowanie przykładowych programów kształcenia nauczycieli.

Wyniki prac zespołu zostaną wykorzystane przy przygotowaniu konkursu, planowanego do ogłoszenia na 2018 rok, w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W finalnej fazie projektu organizujemy 15 spotkań, w celu skonfrontowania wypracowanych przez zespół ekspertów wstępnych wersji programów kształcenia z przedstawionymi podczas wcześniejszych spotkań diagnozujących postulatów środowisk akademickich, pracowników oświaty oraz otoczenia społeczno-gospodarczego. Wnioski z tych spotkań będą podstawą do wprowadzenia ewentualnych modyfikacji i korekt w przygotowanej przez zespół ekspertów propozycji.

Miasta w których planowane są spotkania konsultacyjne (listopad - grudzień 2017 r.)

23.11.2017 /czwartek/ - Poznań - zgłoszenia przyjmujemy do 13.11.2017 do godz. 11:00

23.11.2017 /czwartek/ - Warszawa - zgłoszenia przyjmujemy do 13.11.2017 do godz. 11:00

24.11.2017 /piątek/ - Kraków - zgłoszenia przyjmujemy do 13.11.2017 do godz. 11:00

27.11.2017 /poniedziałek/ - Rzeszów - zgłoszenia przyjmujemy do 20.11.2017 do godz. 11:00

27.11.2017 /poniedziałek/ - Gdańsk - zgłoszenia przyjmujemy do 20.11.2017 do godz. 11:00

29.11.2017 /środa/ -  Lublin- zgłoszenia przyjmujemy do 21.11.2017 do godz. 11:00

01.12.2017 /piątek/ - Warszawa- zgłoszenia przyjmujemy do 21.11.2017 do godz. 11:00

04.12.2017 /poniedziałek/ - Poznań- zgłoszenia przyjmujemy do 22.11.2017 do godz. 11:00

04.12.2017 /poniedziałek/ -  Kraków - zgłoszenia przyjmujemy do 22.11.2017 do godz. 11:00

06.12.2017 /środa/ - Wrocław- zgłoszenia przyjmujemy do 28.11.2017 do godz. 11:00

08.12.2017 /piątek/ - Kraków- zgłoszenia przyjmujemy do 28.11.2017 do godz. 11:00

08.12.2017 /piątek/ -  Szczecin - zgłoszenia przyjmujemy do 28.11.2017 do godz. 11:00

11.12.2017 /poniedziałek/ - Warszawa- zgłoszenia przyjmujemy do 30.11.2017 do godz. 11:00

12.12.2017 /wtorek/ - Gdańsk- zgłoszenia przyjmujemy do 30.11.2017 do godz. 11:00

13.12.2017 /środa/ - Wrocław - zgłoszenia przyjmujemy do 30.11.2017 do godz. 11:00

(adres spotkania zostanie przekazany zarejestrowanym uczestnikom, najpóźniej na dwa dni przed terminem).

Spotkania odbędą się tylko w tych miastach, w których frekwencja wynosić będzie ponad 20 osób, z możliwością przepisania na inne spotkanie.

Adresaci: przedstawiciele środowiska oświatowego, jednostki oświatowe

Rejestracja na spotkanie

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: katarzyna.heith@nauka.gov.pl, zgodnie z w/w terminami. O możliwości uczestnictwa w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się na jedno z spotkań. Prosimy o rozpowszechnienie zaproszenia wśród osób zainteresowanych tematem kształcenia przyszłych nauczycieli.

Liczba miejsc jest ograniczona, na każde spotkanie przewidujemy 50 miejsc.

Materiały zostaną przekazane drogą elektroniczną zarejestrowanym uczestnikom, najpóźniej na dwa dni przed terminem spotkania.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie zwraca kosztów dojazdu uczestników.

Program spotkania

10:45 - 11:00 − Rejestracja uczestników / Kawa powitalna;

11:00 - 13:00 − Prezentacja przygotowanej przez Zespół Ekspertów propozycji modelu kształcenia przyszłych nauczycieli;

13:00 - 13:30 − Obiad;

13:30 - 15:00 − Dyskusja wokół zaprezentowanej przez Zespół Ekspertów propozycji;

15:00 - 16:00 − Konkluzje i wnioski z dyskusji;

16:00 − Zakończenie.

Tagi: kształcenie nauczycieli, PO WER, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików