Spotkanie informacyjne dot. projektu pozakonkursowego „Najlepsi z najlepszych! 2.0”

poniedziałek, 27 marca 2017

12 kwietnia 2017 r. w Warszawie, w siedzibie MNiSW, ul. Hoża 20 (sala nr 117), w godz. 11.00-14.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dot. projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0.”, który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W spotkaniu możliwy jest udział 1 osoby z każdej jednostki organizacyjnej uczelni.

Prosimy o przekazanie ewentualnych pytań w zakresie tematyki spotkania w terminie do 5 kwietnia 2017 r. na adres najlepsi@mnisw.gov.pl.

Prosimy o przekazanie potwierdzenia udziału w spotkaniu (ze wskazaniem imienia i nazwiska uczestnika) w terminie do 6 kwietnia 2017 r. do godz. 14.00 na ww. adres mailowy.

Tagi: Najlepsi z najlepszych, Programy Ministra, PO WER, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików